Adatvédelem

1. Az Üzemeltető

A www.edmax.hu és a www.mailbox.hu oldal üzemeltetője az MBX Infokommunikációs Kft., cégjegyzékszám: 13-09-144817, adószám: 23167102-2-13, a továbbiakban: Üzemeltető. A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

2. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.edmax.hu és a www.mailbox.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.edmax.hu és a www.mailbox.hu oldalon található hivatkozás vezet.

3. Az oldalak szolgáltatásai

A www.mailbox.hu oldal egy ingyenes levelezőrendszer. A www.edmax.hu oldal egy elektronikus direkt marketing adatbázist kezelő oldal.

4. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil

Az oldalak szolgáltatásának igénybe vétele regisztrációhoz kötött. Ingyenes email regisztráció során a felhasználónak kötelező megadnia felhasználói nevét, amely egyúttal az e-mail címe előtagja is lesz. A felhasználó e-mail címe a következőképpen épül fel: felhasználói név@mailbox.hu.

Ingyenes email regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia nevét és jelszavát. Az adatok a felhasználó azonosítására, továbbá a kapcsolattartásra szolgálnak.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy alternatív e-mail címet, valamint a jelszó lekéréséhez ellenőrző kérdést adjon meg.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékokhoz, egyéb, reklámozási célú kampányokhoz kapcsolódnak. Ezen adatkezelések esetében az adatszolgáltatás önkéntes.

5. Személyes adatok kezelése

Az Üzemeltető a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Üzemeltető rendszere három munkanapon belül végrehajt.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja reklámok küldésére. A felhasználó hozzájárulása alapján az Üzemeltető jogosult a megadott adatok alapján a felhasználónak küldött reklámokat kiválasztani (targetálás), és azokat felhasználó által megadott postacímre, telefonszámra, e-mail címre elküldeni.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja az oldal használata során megjelenő hirdetési csíkok személyre szabására (targetált banner).

Egyéb célokra az adatokat az Üzemeltető csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

6. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Üzemeltető bármikor módosíthatja. A módosításról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

7. A felhasználók felelőssége, regisztráció törlése

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethető vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A felhasználó köteles:

  •   - tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
  •   - tartózkodni kéretlen reklámlevelek (spam) küldésétől;
  •   - tartózkodni olyan jellegű levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy törölje a felhasználó regisztrációját és postafiókját, amennyiben a felhasználó a postafiókját 90 napig nem használja. A törölt címet az Üzemeltető ismételten regisztrálhatóvá teheti.

8. Az Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető a Google levelezőrendszer egyes szolgáltatásait használja, ebből kifolyólag kizárja a felelősségét minden olyan következményért, amely a Google levelezőrendszere körében felmerült okra vezethető vissza.

9. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az Üzemeltető felvilágosítást ad.

10. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78405/2014.